400 lapsen koulu Tansaniaan

SINI-koulu Tansaniassa

Tansaniassa kaikilla lapsilla on ollut vuodesta 2000 alkaen oppivelvollisuus. Maaseudulla kylien tulee kuitenkin rakentaa koulunsa itse. Vasta kun koulurakennus on valmis, hallitus palkkaa kouluun opettajat. Sinituote auttoi Harghushayn kylää saamaan koulun.

Vuonna 2006 Sinituote päätti alkaa tukea Pohjois-Tansanian syrjäseuduilla sijaitsevan köyhän Harghushayn paimentolaiskylän asukkaita, jotta he saisivat rakennettua kyläänsä sen ensimmäisen peruskoulun. Lähin koulu oli Gendabissa, se oli jo täpötäynnä ja 3 kilometrin kävelymatkan päässä, eikä kaikilla lapsilla ollut mahdollisuutta kulkea koulumatkaa päivittäin kävellen.

Avustushanke suorassa yhteistyössä kylän kanssa

Koulun rakentaminen oli aloitettu ja rakennuksessa oli muutama kerros tiiliseinää pystyssä, kun Sinituotteen markkinointipäällikkö Johanna Hamro-Drotz vieraili Afrikan-matkansa yhteydessä Harghushayssa miehensä Denniksen kanssa. Kun heille selvisi, että kyläläisten rahat olivat jo siinä vaiheessa lopussa, he päättivät auttaa kylää hankkimaan tarvittavat rakennusmateriaalit, jotta koulu saataisiin valmiiksi.

Ensin kyse oli vain Brotheruksen perheen yksityisestä lahjoituksesta keskeneräisen koulurakennuksen materiaaleihin. Kun yhteistyö käynnistyi hyvin, sitä haluttiin jatkaa Sinituotteen hallinnoimana yksityisenä avustusprojektina.

Avustushanke on ainutlaatuinen, sillä Sinituote toimii suorassa yhteistyössä kyläyhteisön kanssa, ilman välikäsiä ja kansalaisjärjestöjä. Projektissa on haluttu välttää ulkopuolelta koordinoitujen kehitysapuhankkeiden haasteet, pitää hallinto kevyenä ja kohdistaa kaikki varat ja resurssit itse toimintaan Harghushayssa.

Alakoulun jälkeen stipendejä jatko-opintoihin

SINI Harghushay Primary School valmistui ja luovutettiin virallisesti Tansanian hallitukselle vuonna 2010. Koulussa oli tuolloin valmiina 8 luokkahuonetta ja 9 opettajan asuntoa.

Koulurakennusten ja Tansaniassa koulun yhteyteen olennaisena osana kuuluvien opettajien asuntojen rakentamisen jälkeen kouluprojekti on jatkunut koulun toiminnan kehittämisenä. Koululle on rakennettu WC-tilat sekä kouluruokala, jonka keittäjien palkka rahoitetaan kouluprojektin varoista.

Vuonna 2008 Sinituote aloitti Gendabin alueen peruskouluista valmistuneille stipendiohjelman, joka mahdollistaa lahjakkaiden oppilaiden jatko-opiskelun yläkoulussa ja edelleen yliopistossa SINI-stipendiaattina. Koulutus parantaa merkittävästi erityisesti tyttöjen itsenäisyyttä ja valinnan mahdollisuuksia. Stipendiohjelman tavoite on, että yhä useampi lapsi pääsisi jatkamaan toisen asteen opintoihin.

Erityistä Harghushayn kouluprojektissa on hankkeen yhteisövetoisuus. Hanketta koordinoidaan ja johdetaan paikallisin voimin. Kaikki hankintaehdotukset, kustannusarviot, aikataulutukset ja suunnitelmat tulevat kyläyhteisön nimeämältä projektiryhmältä. Sinituote rahoittaa materiaalit ja teknisen rakennustyön, ja helpommat työtehtävät tehdään kyläyhteisön talkootyönä. Kyläläiset ovat hyvin sitoutuneita projektiin ja organisoituneet itse kehittämään ja pitämään koulua yllä.

SINI-koulu Tansaniassa
Stipendiohjelma mahdollistaa lahjakkaiden oppilaiden jatko-opiskelun yläkoulussa ja edelleen yliopistossa SINI-stipendiaattina.

Koulu on kehittänyt koko aluetta

Vuosina 2006-2018 SINI Harghushayn koululle on Sinituotteen tukemana hankittu ja rakennettu:

  • 9 opettajan asuntoa
  • 8 luokkahuonetta
  • ruokasali ja keittiö
  • WC-tilat oppilaille
  • 10 hehtaaria omaa peltoa
  • 3 kalankasvatuslammikkoa
  • 500 hedelmäpuuta
  • 43 porsasta
  • 8 lehmää

Suunnitelmissa on myös asuntolan rakentaminen pitkien matkojen päästä tuleville koululaisille.

SINI-koulu Tansaniassa
Sinituotteen tukemana on rakennettu yhdeksän asuntoa opettajille.
SINI-koulu Tansaniassa
Tansaniassa välimatkat ovat pitkiä, ja usein kuljetaan jalan. Suunnitteilla on asuntolan rakentaminen pitkien matkojen päästä tuleville koululaisille.

Kouluprojektin kestoksi suunniteltiin aluksi 10 vuotta, mutta Sinituote on päättänyt jatkaa projektia vuoteen 2023 asti. Tavoite on, että koulu pystyy varsinaisen opetuksen ympärille kehitettyjen omien tulonlähteidensä ansiosta toimimaan omavaraisesti siitä eteenpäin. Sinituote on sitoutunut vastaamaan koulun rakennusten ylläpidosta myös jatkossa.

SINI Harghushayn koulu on yksi alueen parhaina pidetyistä kouluista. Siellä opiskelee yli 400 lasta. SINI-stipendin turvin yläkouluun on jatkanut jo useita kylän nuoria. Ensimmäinen SINI Harghushayn koulusta opintonsa aloittanut poika valmistui SINI-stipendiaattina yliopistosta vuonna 2017.

Paimentolaisperheissä lapsen laittaminen kouluun nähtiin ennen uhkana omalle perinteiselle elinkeinolle. SINI-koulusta valmistuneiden ja opintojaan SINI-stipendiaatteina jatkaneiden esimerkin myötä koulutuksen arvostus on alueella kasvanut. Myös oppimistulokset ovat parantuneet, ja lasten opiskeluinto on kasvanut.

Kouluprojektin kyläyhteisöltä edellyttämä järjestäytyminen ja asioiden yhteinen organisointi on lisännyt myös muuta kyläläisten yhteistyötä ja vastuun ottamista kylän kehittymisestä. Kylän koko elintaso on noussut kouluprojektin myötä, ja koulun ympärille on kehittynyt kokonainen kyläkeskus ja yritystoimintaa.

 

Kommentit:

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *