KUNGS-arvonnan ehdot

Tutustu arvonnan sääntöihin.

Arvonnan järjestää Sinituote Oy, Erkylän kartano 50, Hyvinkää, Suomi

 

Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Kampanjaan eivät voi osallistua Sinituote Oy:n henkilökunta tai heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt.

Osallistuminen

Arvontaan voi osallistua hyväksymällä nämä ehdot ja liittymällä SINI-klubiin.

Kampanja-aika ja palkinnon lunastaminen

Kampanja-aika on 17.6.-31.7.2020 ja arvonta suoritetaan 3.8.2020. Voittajiin ollaan yhteydessä sähköpostitse, kun arvonta on suoritettu. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kolmen päivän kuluessa, arvotaan uusi voittaja.

Kampanjan palkinto

Arvomme osallistuneiden kesken 3 x 100 euron arvoisen tuotepaketin auton pesuun:

Järjestäjä maksaa arpajaisveron. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Palkinto toimitetaan Suomeen. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoa ei muusta kuin järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei ole vastuussa palkinnon aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta sen vastaanottamisen jälkeen. Palkinnon vastaanottaja vapauttavat järjestäjän, kampanjan yhteistyökumppanit, osallistuvat vähittäismyyntipisteet tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

Laittomat osallistumiset

Laittomat tai muuten ohjeiden vastaiset osallistumiset hylätään. Jos järjestäjän on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai tuloksiin vaikuttamisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksissa velvollinen korvaamaan osallistumisesta aiheutuneita kuluja miltään osin. Mikäli kampanjan aikana ilmenee järjestäjästä riippumattomia teknisiä ongelmia, sääntörikkomuksia tai muuta haittaa, järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa kampanjaa tai perua se kokonaan.

Yhteystietojen käyttö ja nimien julkistaminen

Osallistuja liittyy SINI-klubiin, lue SINI-klubin säännöt.
Osallistujien yhteystietoja käytetään vain uutiskirjeen ja palkintojen toimittamiseen, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

Osallistuja myöntää järjestäjälle oikeuden tarpeen mukaan julkaista hänen nimensä voittajien julkistamisen yhteydessä sekä käyttää voittajan nimeä markkinointimateriaalissa ilman erillistä lupaa tai korvausta. Osallistumalla kampanjaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kampanjan virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.