YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja Sinituote

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) tarkoitus on ohjata maailmaa kestävämpään ja oikeudenmukaisempaan suuntaan vuoteen 2030 mennessä. YK:n jokainen jäsenvaltio on hyväksynyt kaikki 17 tavoitetta vuonna 2015.

YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Ohjelman kantava periaate on, että ketään ei jätetä kehityksessä jälkeen.

Koemme, että meillä on yrityksenä velvollisuus sitoutua edistämään omalta osaltamme näitä tavoitteita. Meille keskeisimmät tavoitteet juuri nyt ovat huolehtia ihmisarvoisen työn toteutumisesta ja edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, edesauttaa vastuullista kuluttamista sekä toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Tarvitsemme tuotannossa nyt ja aina osaavia ihmisiä ja aikaansaavia käsipareja. Työurat meillä ovat pitkiä, mutta panostamme myös nuorten työllistymiseen ja osaamiseen. Tarjoamme nuorille mahdollisuuksia tutustua työelämään TET-harjoittelussa ja kesätöissä. Teknologian avulla vähennämme kuormittavia työvaiheita ja lisäämme tehokkuutta. Työntekijöidemme hyvinvointi on meille ensiarvoisen tärkeää. Monet työsuhde-etumme, kuten esimerkiksi työsuhdepolkypyörät, laajennettu työterveyshuollon vakuutus ja keppijumpat, joista saa virkistysrahaa, liittyvät juuri hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Vastuullista kuluttamista

Käytämme kierrätettyjä materiaaleja, kuten kierrätysmuovia ja -alumiinia, niin paljon kuin mahdollista. Pyrimme hyödyntämään omassa tuotannossamme syntyvät jätteet mahdollisimman tehokkaasti. Asetimme vuodelle 2023 tavoitteeksi, että oman tuotannon jätteiden kierrätysaste olisi 40 %. Tavoite saavutettiin ja jopa ylitettiin, kun kierrätysaste oli 44 %. Haluamme esimerkillämme kannustaa myös muita yrityksiä käyttämään kierrätettyjä materiaaleja tuotteiden valmistuksessa sekä ohjata kuluttajia tekemään vastuullisia valintoja.

Ilmastotekoja

Tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet (Science-Based Targets) on kansainvälinen aloite, jota voi kutsua Pariisin ilmastosopimukseksi yrityksille. Se hyväksyy mukaan vain yritykset, jotka ovat sitoutuneet tekemään oman osansa sen eteen, ettei ilmasto lämpenisi yli 1,5 astetta. Jos yrityksen ilmastotavoitteet ovat SBT:n hyväksymät, se tarkoittaa, että yritys on sitoutunut vähentämään kasvihuonepäästöjään kunnianhimoisesti linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa ja raportoi niistä säännöllisesti. Meillä on ollut SBT-ilmastotavoitteet vuodesta 2021, ja oma tuotantomme on täysin hiilineutraalia.

Sekä Akaan että Kokemäen tehtailla on omat aurinkovoimalat, jotka tuottavat noin 13 % tehtaiden tarvitsemasta energiasta. Lisäsimme kierrätysmuovin käyttöä merkittävästi vuoden 2023 aikana. Nyt kierrätysmuovin osuus käyttämästämme muovista on 59 %. Kierrätysmuovin käyttöä lisäämällä olemme saaneet käyttämämme muoviraaka-aineen hiilidioksidipäästöjä laskemaan tuntuvasti. Vuonna 2023 saavutimme ja ylitimme energiatehokkuussopimuksessa asettamamme energiansäästötavoitteen 154 %:sesti. Olemme myös laskeneet GHG:n (Greenhouse Gas Protocol) mukaiset Scope 1, 2 ja 3 -päästöt ja seuraamme niiden kehittymistä vuosittain.