SINI 35 vuotta – juhla-arvonnan ehdot

Osallistumiskelpoisuus

Kampanjaan voivat osallistua 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Kampanjaan eivät voi osallistua Sinituote Oy:n henkilökunta tai heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt.

Osallistuminen

Arvontaan voi osallistua täyttämällä osallistumislomakkeen Sinituotteen verkkosivuilla 1.8.-17.9.2023 välisenä aikana.

Kampanja-aika ja palkintojen lunastaminen

Kampanja-aika on 1.8.-17.9.2023, ja arvonta suoritetaan 22.9.2023. Arvomme kampanja-aikana kaikkien osallistujien kesken yhden pääpalkinnon ja kymmenen tuotepalkintoa. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti, kun arvonta on suoritettu. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kohtuullisen ajan (n. 1 viikko) kuluttua voitosta, arvotaan uusi voittaja.

Kilpailuajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Vastuu osallistumisen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa tai vääristä yhteystiedoista.

Kampanjan palkinto

Arvomme osallistuneiden kesken Helkaman sähköpyörän (arvo 2549 euroa). Järjestäjä maksaa arpajaisveron. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutetun palkinnon takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella. Arvomme pääpalkinnon lisäksi 10 kpl tuotesettejä. Yhden setin arvo on 100 €.

Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei ole vastuussa palkinnon aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta sen vastaanottamisen jälkeen. Järjestäjän kollektiivinen vastuu ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Kaikki palkintojen vastaanottajat vapauttavat järjestäjän, kampanjan yhteistyökumppanit, osallistuvat vähittäismyyntipisteet tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai jonkin palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

Laittomat osallistumiset

Laittomat tai muuten ohjeiden vastaiset osallistumiset hylätään. Jos järjestäjän on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai tuloksiin vaikuttamisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksissa velvollinen korvaamaan osallistumisesta aiheutuneita kuluja miltään osin. Mikäli kampanjan aikana ilmenee Järjestäjästä riippumattomia teknisiä ongelmia, sääntörikkomuksia tai muuta haittaa, Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa kampanjaa tai perua se kokonaan.

Yhteystietojen käyttö ja nimien julkistaminen

Osallistujien yhteystietoja käytetään vain palkintojen toimittamiseen, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Osallistuja myöntää järjestäjälle oikeuden tarpeen mukaan julkaista hänen nimensä ja kotipaikkakuntansa voittajien julkistamisen yhteydessä. Osallistumalla kampanjaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kampanjan virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.