Sinituote Oy:n toimintapolitiikka

Sinituote Oy on suomalainen perheyritys. Valmistamme siivousvälineitä sekä autonhoitotarvikkeita vankalla ammattitaidolla tehtaallamme Satakunnassa, Kokemäellä.

Meille on ensiarvoisen tärkeää palvella asiakkaitamme kehittämällä, valmistamalla ja markkinoimalla laadukkaita, kestäviä ja innovatiivisia tuotteita helpottamaan kotien arkea.

Yrityksemme on sitoutunut kehittämään toimintansa ja tuotteidensa laatua sekä ympäristöasioita ISO 9001- ja 14001 perustuvan laatu- ja ympäristöjärjestelmän mukaisesti.

Panostamme aktiivisesti myös henkilöstön hyvinvointiin, työturvallisuuteen sekä kattavaan perehdytykseen tehtaallamme.

Toimintamme peruspilareita ovat asiakaslähtöisyys, ympäristöystävällisyys sekä tuotteiden korkea laatu. Vuosittaisissa johdon katselmuksissa varmistetaan toimintapolitiikan ajanmukaisuus, asetettujen tavoitteiden toteutuminen sekä päätetään muutostarpeista.

Ympäristö

Pyrimme kehittämään ja parantamaan tuotteitamme ja prosessejamme minimoidaksemme toimintamme ympäristövaikutukset.

Tuotteiden valmistuksessa pyrimme ympäristöystävällisyyteen kestävillä materiaalivalinnoilla, jätteiden kierrätyksellä sekä energiankulutusta vähentämällä.

Vuodesta 2017 lähtien olemme lisänneet kierrätysmuovin käyttöä asteittain ja vuoteen 2021 mennessä valmistamme 30 % tuotteistamme kierrätetystä muovimateriaalista.

Ympäristö huomioidaan myös energiaratkaisuissa; tehtaamme energiantarpeesta 15 % tuotetaan tehtaan katolla olevalla aurinkovoimalalla, jonka lisäksi hukkalämmön talteenottojärjestelmällä korvaamme noin puolet kaukolämmön tarpeesta.

Yrityksessämme syntyvät jätteet käsitellään tarkasti jätelajeittain ja kierrätetään asianmukaisesti. Kierrätykseen kelpaamaton jäte hyödynnetään energiana, eikä kaatopaikalle päätyvää jätettä synny tehtaallamme ollenkaan.