Sinituote Oy:n laatu- ja ympäristöpolitiikka

“Kysyn usein itseltäni, minkälaiseen maailmaan omat lapsenlapseni syntyisivät 2040-luvulla. Ajatus on huolestuttava: maapalloa uhkaa ilmastonmuutos, biodiversiteetin tuhoutuminen, maaperän köyhtyminen, meret tyhjenevät kalasta ja täyttyvät muoviroskasta. Mitä vastaisin, kun omalta sukupolvelta kysyttäisiin: “Miksi te ette tehneet enempää? Miksi ette toimineet silloin, kun ei vielä ollut liian myöhäistä?”

Tämä ajatus taustalla päätin, että oman perheyrityksen kohdalla teen kaiken niin oikein kuin se vain on mahdollista. Haluan todistaa, että kestävämpi toimintatapa on mahdollinen – myös arkea helpottavissa kodin tuotteissa – ja jopa taloudellisesti kannattavampaa.

Avain kestävämpään kuluttamiseen on hiilineutraali kiertotalous. Kaiken pitää tapahtua päästöttömästi, uusiutuvaa energiaa käyttäen. Kertakäyttöisyyttä tulee välttää, raaka-aineet kulkevat suljetussa kierrossa, tai ne ovat luonnosta syntyvää ja kompostoituvaa. Meillä on tähän tavoitteeseen vielä matkaa, mutta kuljemme päättäväisesti tätä visiota kohti.

Kasvoin yrittäjyyteen ajatuksella, että yrityksen pitää tuottaa muuta arvoa yhteiskuntaan kuin voittoa
omistajilleen. Tämä ajatus ohjaa työtämme joka päivä, kohti kestävämpää tulevaisuutta.”

Johanna Hamro-Drotz
Toimitusjohtaja, Sinituote Oy

 

Perheyrityksenä Sinituote voi omalla toiminnallaan vaikuttaa ympäristönsuojelun tasoon ja tapoihin, joilla sitä toteuttaa ja parantaa, sekä ehkäistä omasta toiminnasta aiheutuvaa ympäristön pilaantumista. Akaan ja Kokemäen tehtaiden tuotannossa on jo toteutettu ja edelleen toteutetaan toimenpiteitä, joilla on vaikutusta Johannan yllä mainitsemiin asioihin.

Vaalimme kotimaista valmistusta ja haluamme luoda työtä Suomeen, sekä pitää tuotteiden kotimaisuusasteen korkeana. Emme halua tuottaa mitään turhaa, ja pyrimme aina siihen, että tuotteemme valmistetaan kestämään mahdollisimman pitkään. Sitoudumme noudattamaan kaikkia toimintaamme liittyviä sitovia velvoitteita ja määräyksiä. Sidosryhmiltämme sekä lainsäädännöstä tulee yhä enemmän vaatimuksia myös tuotteiden ja toiminnan vastuullisuuteen liittyen, mikä huomioidaan toiminnan jatkuvassa parantamisessa ja kehittämisessä. Tämän lisäksi toimintaamme ohjaavat sertifioitujen ISO 9001- ja 14001 järjestelmien vaatimukset, jotka kannustavat meitä jatkuvaan laadun ja ympäristönäkökohtien parantamiseen ja kehittämiseen.

Ympäristönäkökohdat on huomioitu energiaratkaisuissa; Kokemäen ja Akaan tehtaiden energiantarpeesta noin 15 % tuotetaan tehtaan katolla olevalla aurinkovoimalalla, jonka lisäksi hukkalämmön talteenottojärjestelmällä korvataan noin puolet Kokemäen tehtaan kaukolämmön tarpeesta.

Tuotannossa suuri rooli on muoveilla, joiden osalta tavoitteenamme on käyttää niin paljon kierrätysmuovia kuin tuotannollisesti on mahdollista. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2030 mennessä kierrätysmuovin osuus on 100 % muilla paitsi teknisillä muoveilla. Muovin lisäksi käytämme materiaalina esim. FSC-sertifioitua puuta, kierrätettyä alumiinia ja soveltuvin osin harjaksissa luonnonkuituja. Valmistamamme puhdistusaineet täyttävät pohjoismaisen ympäristömerkin vaatimukset ja niiden raaka-aineet ovat vegaanisia ja ympäristölle ystävällisiä.

Akaassa 02.02.2024