KUNGS 20v. arvonnan säännöt

Sinituote Oy, Erkylän kartano 50, Hyvinkää, Suomi
Tutustu KUNGS 20 vuotta juhla-arvonnan sääntöihin.

Osallistumiskelpoisuus

Kampanjaan voivat osallistua 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Kampanjaan eivät voi osallistua Sinituote Oy:n henkilökunta tai heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt.

Osallistuminen

Arvontaan voi osallistua ostamalla minkä tahansa KUNGS -tuotteen, säästämällä ostokuitin ja täyttämällä yhteystiedot osoitteessa kungs.fi. Ostokuitti tulee säilyttää myöhempää todentamista varten. Ostokuitti tarkistetaan arpaonnen osuessa kohdalle.

Kampanja-aika ja palkintojen lunastaminen

Kampanja-aika on 1.10.-30.11.2018, ja arvonta suoritetaan 10.12.2018. Arvomme kampanja-aikana KUNGS-tuotteen ostaneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken yhden pääpalkinnon. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti, kun arvonta on suoritettu. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kohtuullisen ajan (n. 1 viikko) kuluttua voitosta, arvotaan uusi voittaja.  Voittajalta tarkistetaan myös ostokuitti. Voittajan tulee ilmoittaa palkinnon vastaanottamisesta 5 arkipäivän kuluessa siitä, kun Järjestäjä on ilmoittanut voittajalle palkintomatkasta. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. Mikäli voittajaa ei tavoiteta, tai voittaja ei ota palkintoa vastaan, arvotaan uusi voittaja.

Kilpailuajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Vastuu osallistumisen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa tai vääristä yhteystiedoista.

Kampanjan palkinto

Arvomme osallistuneiden kesken kahden hengen kisamatkan jääkiekon MM-kisoihin 2019 Bratislavaan.

Matkaan sisältyy:

 • Charter-lennot
  24.5.19 Helsinki – Bratislava 12:00 – 13:30 (arvioitu aika)
  27.5.2019 Bratislava – Helsinki 12:00 – 15:30 (arvioitu aika)
  Ajat paikallista aikaa. Aikataulu vaatii vielä ilmailuviranomaisten hyväksynnän.
 • Lentokenttäkuljetukset
 • Majoitus Hotelli Blue
  Majoitus aamiaisineen kahden hengen huoneessa
 • Kategoria 2 liput
  Välierä 1, Välierä 2, Pronssipeli, Finaali

Järjestäjä maksaa arpajaisveron. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Palkintomatkan sisältöä ei voi muuttaa tai vaihtaa. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutetun palkinnon takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella. Arvomme pääpalkinnon lisäksi 20 kpl tuotepaketteja. Yhden tuotepaketin arvo on 50€.

Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei ole vastuussa palkinnon aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta sen vastaanottamisen jälkeen. Järjestäjän kollektiivinen vastuu ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Kaikki palkintojen vastaanottajat vapauttavat järjestäjän, kampanjan yhteistyökumppanit, osallistuvat vähittäismyyntipisteet tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai jonkin palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Järjestäjä ei ole velvollinen korvaamaan tai järjestämään palkintomatkaa uudelleen, mikäli Järjestän matkanjärjestämisestä vastaava yhteistyökumppani joutuu perumaan palkintomatkan määrittelemättömästä syystä.

Laittomat osallistumiset

Laittomat tai muuten ohjeiden vastaiset osallistumiset hylätään. Jos järjestäjän on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai tuloksiin vaikuttamisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksissa velvollinen korvaamaan osallistumisesta aiheutuneita kuluja miltään osin. Mikäli kampanjan aikana ilmenee Järjestäjästä riippumattomia teknisiä ongelmia, sääntörikkomuksia tai muuta haittaa, Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa kampanjaa tai perua se kokonaan.

Yhteystietojen käyttö ja nimien julkistaminen

Osallistujien yhteystietoja käytetään vain palkintojen toimittamiseen, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Osallistuja myöntää järjestäjälle oikeuden tarpeen mukaan julkaista hänen nimensä ja kotipaikkakuntansa voittajien julkistamisen yhteydessä sekä käyttää voittajan em. tietoja painotuotteissa ja markkinointimateriaalissa ilman erillistä lupaa tai korvausta. Osallistumalla kampanjaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kampanjan virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.