Posted on

Sinituote tukee nuorten itsenäistä asumista yhteistyössä y-säätiön kanssa

Suomalainen perheyritys Sinituote tukee kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tarjoavan Y-säätiön asumisvalmennuskurssia.
Y-Säätiö on yleishyödyllinen järjestö, jonka toimialueena on koko maa. Se hankkii ja rakentaa asuntoja ihmisille, joiden on muutoin vaikeuksia saada asuntoa, kuten esimerkiksi nuorille.

Y-Säätiö on käynnistänyt 21.1.2014 asumisvalmennuskurssin, jonka kohteena ovat vantaalaiset lastensuojelunuoret, jotka ovat täysi-ikäisyyden kynnyksellä, ja omilleen muuttaminen on pian ajankohtaista.

Tänä vuonna järjestettävään asumisvalmennukseen osallistuu noin kymmenen nuorta, jotka kaikki saavat Sinituotteelta siivoustuotepaketin. Siivouspaketti auttaa nuoria hyvään alkuun itsenäisessä asumisessa ja sillä on heille myös taloudellinen merkitys.

Asumisvalmennuskurssin tarkoituksena on lisätä nuorten asumisvalmiuksia itsenäisessä asumisessa ja tätä kautta ennaltaehkäistä asumisen liittyviä ongelmatilanteita. Yhtenä valmennuksen osa-alueena on omassa asunnossa tarvittavien taitojen, kuten siivouksen, harjoittelu.  Siivoustaitojen puute ei ainoastaan aiheuta epäsiisteyttä, vaan se saattaa aiheuttaa lisäksi myös muita ongelmia, kuten esimerkiksi lattiakaivon tukkeutumista tai ilmastoinnin toimimattomuutta.

Yhteistyö sopii hyvin Sinituotteen kotimaisuutta, vastuullista kuluttamista ja kestävää kehitystä tukevaan arvomaailmaan, sillä omien jälkien korjaaminen opettaa nuorta itsenäisyyteen, omatoimisuuteen ja vastuunkantoon.

Posted on

Tuotteen takaisinkutsu: CLASSIC-PORRASJAKKARA, TUOTENUMERO 8973

SINITUOTE ON PÄÄTTÄNYT KUTSUA TAKAISIN CLASSIC-PORRASJAKKARAN. TUOTE ON OLLUT MYYNNISSÄ VUOSINA 2011-2013.

Classic-porrasjakkarassa on havaittu laatuongelma askelmien hitsauksessa, eikä se näin ollen täytä kaikilta osin korkeita laatuvaatimuksiamme. Porrasjakkaran askelmat saattavat taipua kuormituksessa enemmän kuin tuotteen standardeissa on sallittu. Tuotteen voi palauttaa veloituksetta asiakaspalautuksena ja tuotteen hinta hyvitetään.

Asiakaspalautus
Sopimustunnus 607533
Sinituote Oy
Satakunnantie 119 B
32800 Kokemäki

Pahoittelemme tuotteen takaisinkutsusta asiakkaille aiheutuvaa vaivaa.

Mikäli sinulla on kysymyksiä asiaan liittyen, ota ystävällisesti yhteyttä:

sinituote@sinituote.fi
p. 019 7600 200